Hoe de vloer van een technisch ruimte herschilderen

RD-Monofloor PU, een eencomponentige, sneldrogende coating bestemd voor :

- rechtsreekse hechting op beton en de meeste gecoate ondergronden

- het beschermen van ondergronden tegen verkeer en slijtage

- het esthetisch verbeteren van uw werkomgeving dankzij de grote keuze aan kleuren

Nodige producten

De probleemstelling

Technische ruimtes binnen gebouwen en fabrieken zijn plaatsen waar zich diverse machines en uitrustingen kunnen bevinden die gelinkt zijn aan HVAC, het onderhoud, de stockage van diverse voorwerpen, enz.

Het de te behandelen oppervlak kan in functie van het bedrijf klein of heel groot zijn. De vloeren zijn meestal onderworpen aan gematigd verkeer, maar moeten weerstand kunnen bieden aan een regelmatig en soms intensief gebruik.

Indien de bestaande coating moet worden vervangen, wordt door de klanten meestal gewenst dat in de mate van het mogelijke de normale bedrijfsactiviteit zo min mogelijk gestaakt moet worden.

Het gebruik van traditionele, solventgedragen renovatiecoatings is een probleem voor vele bedrijven, daar het hen meestal verplicht te sluiten, althans gedeeltelijk, tijdens de werkzaamheden. Daarna blijven gedurende een lange tijd de storende en toxische geuren in de ruimtes aanwezig.

RD Coatings heeft een watergedragen oplossing, die gemakkelijk aan te brengen, performant en duurzaam is en die uw vloeren gedurende een heel lange tijd zal beschermen.

De oplossing

RD-Monofloor PU is een ééncomponentige, watergedragen, hoogkwalitatieve polyurethaancoating, die ontwikkeld is om rechtstreeks op betonnen of cementen vloeren en op de meeste bekledingen aangebracht te worden.

RD-Monofloor PU is watergedragen en kan daardoor naast bezette ruimtes worden aangebracht, waarbij collega’s gewoon verder kunnen blijven werken.

Er is geen enkel risico op brand of ontploffing en het product is bijna geurloos !

Het product is vanaf slechts 1 L beschikbaar in een grote keuze aan kleuren !

Aangeraden hoeveelheid en laagdikte

In het algemeen raden wij voor de vloer van een technisch lokaal twee lagen van elk 0,2 l per vierkante meter aan te brengen.

In totaal : 0,40 l/m². Deze verbruiken kunnen variëren naargelang de porositeit van de ondergrond en de applicatiemethode.

RD-Monofloor PU maakt deel uit van de  productreeks - Single Coating System, die door RD Coatings werd ontwikkeld en die zowel als primer als als afwerklaag kan worden toegepast. De SCS-producten bieden de mogelijkheid om specifieke problemen op te lossen door één enkel product te gebruiken. Dit zijn oplossingen die gemakkelijker, sneller, uiterst betrouwbaar en hoogkwalitatief zijn!

De verwachte voordelen en prestaties van het systeem

Indien correct aangebracht volgens onze richtlijnen, zal het systeem een lange levensduur hebben.

Het blijft echter bijzonder moeilijk de levensverwachting van vloercoatings te voorspellen, daar deze van talrijke factoren afhankelijk is, waarbij de belangrijkste de gebruiksintensiteit is.

Bij talrijke projecten hebben we kunnen vaststellen dat onze aangebrachte systemen bijzonder performant zijn met een levensduur die vaak 5 jaar overschrijdt.

Het grote voordeel is echter het gebruiksgemak van het product. Indien moet worden bijgewerkt, laat het gebruik van RD Coatings oplossingen toe om heel gemakkelijk en in een recordtempo de herstellingen uit te voeren !

Het biedt tal van voordelen, zowel voor de bouwheer als voor de toepasser :

Voor de bouwheer :

 • Geen zandstraling vereist : minder kosten, minder gevaarlijk
 • Zeer gelimiteerde stilstandtijd, afhankelijk van het project is een applicatie in 24 uur mogelijk
 • Uiterst efficiënt en duurzaam systeem
 • Milieuvriendelijk
 • Watergedragen, zonder gevaar, zonder brandgevaar
 • Haast reukloos, kan in bewoonde gebouwen worden gebruikt zonder de bewoners te hinderen.
 • Uitgebreide keuze aan kleuren
 • Goede weerstand tegen slijtage en verkeer

Voor de toepasser :

 • SCS systeem
 • Eéncomponentige producten, éénvoudige toepassing
 • Laag VOS-gehalte, gelimiteerde risico’s
 • Onbeperkt tijdsvenster voor de volgende laag
 • Geen pot life en geen isocyanaten
 • Eénvoudige en snelle ondergrondvoorbereiding
 • Snelle droging, applicatie van het systeem in één dag
 • Kan op bijna alle bestaande ondergronden worden toegepast
 • Eénvoudige reiniging van het gereedschap
 • Eenvoudig bij te werken of later te herstellen
 • Geen solventen of verdunningsmiddelen nodig

Voorbereiding van het werk

Voor aanvang van de werken dient de betonnen of cementen vloer voldoende vast en sterk te zijn. Bij industriële vloeren van fabrieken, opslagplaatsen en commerciële gebouwen is een treksterkte van minimum 25Mpa en een afscheurweerstand van minimum 1,5Mpa vereist.

Bij een nieuwe chape moet de vochtigheidsgraad gemeten worden, deze moet minder dan 4% bedragen ! Gewoonlijk duurt het ongeveer 30 dagen voor een chape droog is en men kan aanvangen met de schilderwerkzaamheden. Hoe dikker de chape, hoe langer de droogtijd.

Controleer in het geval van een renovatie of er geen opstijgend vocht aanwezig is. Dit kan met een eenvoudige test worden uitgevoerd.

Testen van de aanwezigheid van opstijgend vocht

Breng een transparante plastic film van 20x20 cm op het oppervlak en bevestig de boorden met tape zodat er geen lucht in of uit kan. Wacht 24 of 48 uur. Indien u de aanwezigheid van kleine druppels op de binnenkant van de film vaststelt, wijst dit op de aanwezigheid van vocht en kan de chape bijgevolg niet worden geschilderd. Een mogelijke oplossing is het aanbrengen van een dampscherm of bij een nieuwe chape deze langer te laten drogen.

Verwerkingscondities

RD-Monofloor PU is bestand tegen UV en vergeelt niet indien buiten of voor een grote opening aangebracht. Een minimumtemperatuur van 12° C is aangeraden om comfortabele en zekere werkcondities te verzekeren. De ondergrond moet op kamertemperatuur zijn en vrij van dauw.

Bij koud weer besteedt u best extra zorg aan de zones die zich in de nabijheid van openingen , zoals deuren, bevinden. Koude wind kan hier het oppervlak afkoelen en beletten dat de coating correct droogt! De ondergrond kan ook koud zijn door de aanwezigheid van thermische bruggen. Gebruik dan bijvoorbeeld warme luchtblazers om deze plaatsen te verwarmen voor en tijdens het aanbrengen en het drogen.

Ondergrondvoorbereiding

Algemeen dient de ondergrond zuiver, droog, ontvet en vrij van elke loszittende onzuiverheid te zijn.

Op een nieuwe chape

Het mechanisch schurenen het stralen zijn de meest voorkomende methodes ter voorbereiding van de ondergrond. Door het opruwen van het oppervlak, wordt de mechanische hechting van de coating en ook de levensduur ervan verbeterd. Hierdoor zullen ook eventuele sporen van cementsluier en restanten van curing compounds worden verwijderd.

Bij kleinere chapes kan de ondergrond ook worden voorbereid door een met water verdunde oplossing van fosforzuur te gebruiken. Besproei het oppervlak en laat gedurende 15 minuten inwerken. Spoel vervolgens na met zuiver water.

Op een oude chape, al of niet geschilderd

Een veel gebruikt en snel middel om de vloer voor te bereiden bestaat uit reinigen met een hogedrukreiniger, 200 à 250 bar, voorzien van een roterende punt met nulhoek. Deze methode zal onzuiverheden en niet goed hechtende verf verwijderen. Indien de bestaande verflaag bestand is tegen de hogedrukreiniging, wilt dit zeggen dat de hechting nog voldoende is, mag men de verflaag behouden en mag deze overschilderd worden met onze producten.

Indien een heel harde en glanzende verflaag dient herschilderd te worden, zal het opruwen of krassen van het oppervlak de hechting van het aangebrachte systeem bevorderen.

Alle resterende oliën en vetten moeten met detergent worden verwijderd. Mossen en schimmels kunnen met aangepaste reinigingsmiddelelen worden verwijderd. Gebruik bij voorkeur biodegradeerbare oplossingen die gemakkelijk te vinden en heel doeltreffend zijn. Indien er nog oliën, vetten of andere chemicaliën in de chape vastzitten, raadt men aan te vacuümstralen zoals voor een nieuwe chape.

Eénmaal de vloer goed voorbereid en gereinigd is, kan men, waar nodig, reparaties uitvoeren met cement of acrylaatvoegkit, afhankelijk van de grootte van de barsten.

Applicatiemiddelen

RD-Monofloor PU wordt meestal aangebracht door middel van een kortharige rol of een airless.

Bij gebruik van een airless is een minimale druk van 180 bar en een nozzle opening tussen 0,015 en 0,021 duim nodig.

Applicatie van het systeem

RD-Monofloor PU is een ééncomponentige coating die klaar is voor gebruik. Bij een poreuze ondergrond kan de eerste laag verdund worden met 10 % zuiver water.

Voor applicatie dienen de producten gedurende enkele minuten mechanisch geroerd te worden.

Er is geen pot life! Indien het werk moet onderbroken worden of indien er verf overblijft na de applicatie, kan het blik gewoon worden gesloten met het deksel en bewaard worden voor de volgende job.

Applicatie van RD-Monofloor PU

Het is best vooraf de applicatieroute te plannen, dit om te eindigen bij een mogelijke uitweg en dus niet klem te raken !

Respecteer het voorgeschreven verbruik bij applicatie van de eerste laag RD-Monofloor PU. Hierna moet de coating 4 uur drogen voor applicatie van de tweede laag. Deze droogtijd kan variëren in functie van de omgevingstemperatuur.

Droging

RD-Monofloor PU droogt snel, in enkele uren, en de vloer kan reeds na 12 uur terug in gebruik worden genomen ! Probeer tijdens de eerste dagen het gebruik ervan te beperken, hierdoor wordt de verflaag nog duurzamer.

Eindafwerking

Het is niet nodig om RD-Monofloor PU verder af te werken. In bepaalde gevallen is het echter wel nuttig om een bijkomende laag aan te brengen :

Om de chemische weerstand te verhogen. In lokalen waar deze producten regelmatig worden gehanteerd, kan best een laag RD-Hydrograff HP worden aangebracht.Om de anti-slip eigenschappen te verbeteren. In geval van een vloer die bijvoorbeeld regelmatig nat is, kan in de natte eerste laag droge kwarts of zand worden uitgestrooid. Na droging kan het overtollige zand worden weggeborsteld en kan de tweede laag RD-Monofloor PU worden aangebracht.

VERS.   S10-230901