• Technische en commerciële ondersteuning Technische en commerciële ondersteuning

  RD-Cement Filler

  Technische fiche

  Universeel reparatiesysteem voor beton, metselwerk en gestabiliseerde scheuren op horizontale en verticale oppervlakken.

  Beschikbare kleuren

  Klik hier om de kleur te kiezen
  RAL 1000 Lorem Ipsum

  Verpakkingen

  10 kg
  Oppervlak 1 laag: 0.00m²
  Totale geselecteerde hoeveelheid per : 0
  Theoretisch oppervlak dat in 2 lagen kan worden aangebracht met de bestelde hoeveelheid (*) : 0

  (*) de aangegeven hoeveelheid is theoretisch en is gebaseerd op een standaardverbruik van het product zoals beschreven in de technische fiche hieronder. Dit verbruik wordt ook beïnvloed door de aard van het oppervlak en de wijze van aanbrengen.

  Technische fiche

  Omschrijving

  OMSCHRIJVING: 

  Droog poedervormig mineraal mengsel op basis van cement, granulaten en additieven voor het herstellen van bijna alle gevallen van betonschade, barsten en gestabiliseerde betonscheuren. Hulpmiddel voor het aanbrengen van cementeringen, voegwerk en herstellingen aan bakstenen en metselwerk.

  KENMERKEN:

  Hoogwaardig, sneldrogend, krimpvrij - Uitstekende hechting op een goed voorbereide ondergrond met een zeer goede waterdichtheid en uitstekende mechanische sterkte.

  ONDERGRONDEN:

  Nieuw en oud metselwerk – Beton.

  Systemen

  1 hechtingslaag.

  1 deklaag.

  Kan overschilderd worden door een niet verzeepbare coating.

  Verwerkingsgegevens

  VERWERKINGSCONDITIES:

  Aanbrengen bij een omgevingstemperatuur tussen + 5 en 30°C.
  Droge en poreuze ondergronden steeds blijvend goed bevochtigen.

  APPLICATIE-MIDDELEN:

  Truweel, spatel of plekspaan
  Platte kwast (hechtingslaag)

  VOORBEREIDING ONDERGROND:

  Aangetaste onstabiele delen verwijderen tot een vaste zuivere ondergrond – Roestig wapeningsijzer mechanisch of manueel ontroesten - Het schadeoppervlak en het ijzer dik instrijken met RD-ELASTOMETAL.

  VERDUNNING:

  Water

  VERBRUIK:

  2 kg/m²/mm dikte

  MENGING EN VERWERKING:

  Men zal de droge specie aanmaken met toevoeging van water (ongeveer 10%) tot men een dikke, homogene plastische mortel verkrijgt. Na de menging de mortel ongeveer 5 minuten laten rusten (reageren) – Vervolgens wordt de mortel nog eens zorgvuldig omgeroerd. De mortelspecie is makkelijk met truweel, spatel of plekspaan verwerkbaar. Bij diepere beschadigingen (+ 5 cm) brengt men bij voorkeur vooreerst een hechtingslaag aan met een op strijkdikte gebrachte verdunde mengeling Cement Filler.

  Aanbrengwijze: platte kwast.

  Deze mengeling kan men ook gebruiken om betonputjes en luchtbelgaatjes dicht te strijken. Voor grotere oppervlakkigeherstellingen en grotere diktes kan men vulmateriaal aan de Cement Filler toevoegen en dit tot max. 30%, bv. wit zand of rijnzand, vrij van onzuiverheden (korreldikte 0-3 mm).

  Technische gegevens

  UITZICHT:

  Droog mengsel van poeders

  KLEUR:

  Grijs

  VOS GEHALTE:

  Max 0g/L

  VLAMPUNT:

  N.v.t

  VERWERKINGSTIJD:

  30 minuten

  DROOGTIJD:

  Overschilderbaar na 48 uren (uitsluitend met alkalivaste verven)

  BEWARING:

  6 maanden, indien verwijderd van elke warmtebron en droog bewaard in oorspronkelijke en gesloten verpakking

  Normen en testen

  BUIGWEERSTAND:

  ± 6 N/mm² of MPa

  DRUKWEERSTAND:

  ± 30 N/mm² of MPa

  Veiligheidsgegevens

  Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

  Deze technische fiche is opgesteld op basis van onze huidige kennis. De vermelde gegevens vormen slechts een leidraad voor de gebruiker en kunnen op geen enkele wijze als garantie dienen. Deze fiche vervangt alle mogelijke voorgaande versies.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw RD Coatings vertegenwoordiger. 

  VERS. D010/230215