• Technische en commerciële ondersteuning Technische en commerciële ondersteuning

  RD-Hydrofuge Aqua

  Technische fiche

  Watergedragen vloeibare oplossing van siloxaanpolymeren voor een vochtwerende bescherming van buitenmuren en gevels.

  Beschikbare kleuren

  Klik hier om de kleur te kiezen
  RAL 1000 Lorem Ipsum

  Verpakkingen

  1 l
  Oppervlak 1 laag: 4.00m²
  5 l
  Oppervlak 1 laag: 20.00m²
  20 l
  Oppervlak 1 laag: 80.00m²
  Totale geselecteerde hoeveelheid per L: 0
  Theoretisch oppervlak dat in 2 lagen kan worden aangebracht met de bestelde hoeveelheid (*) : 0

  (*) de aangegeven hoeveelheid is theoretisch en is gebaseerd op een standaardverbruik van het product zoals beschreven in de technische fiche hieronder. Dit verbruik wordt ook beïnvloed door de aard van het oppervlak en de wijze van aanbrengen.

  Technische fiche

  Omschrijving

  OMSCHRIJVING: 

  Watergedragen vloeibare oplossing van siloxaanpolymeren voor een vochtwerende bescherming van buitenmuren en gevels.

  KENMERKEN:

  Biedt bescherming tegen indringend vocht – De ondergrond blijft ademend – Verandert het aspect van de ondergrond bijna niet – Zeer goede buitenbestendigheid

  ONDERGRONDEN:

  Bakstenen, beton en andere poreuze, minerale ondergronden

  Systemen

  Weinig poreuze ondergronden : 1 laag is voldoende

  Heel poreuze ondergronden : 2 lagen, nat in nat aanbrengen

  Verwerkingsgegevens

  VERWERKINGSCONDITIES:

  Buiten: bij droog weer
  Omgevingstemperatuur : minimum 5°C
  Relatieve luchtvochtigheid: maximum 80%

  APPLICATIE-MIDDELEN:

  Borstel of gespoten met handdrukapparatuur.

  VOORBEREIDING ONDERGROND:

  De ondergrond dient droog, ontvet en ontstoft te zijn.
  De niet te behandelen delen, zoals glas en natuursteen, worden afgeschermd tegen spatten

  VERBRUIK:

  Ongeveer 4 m² per liter in functie van de porositeit van de ondergrond.

  VERDUNNING:

  Het product is klaar voor gebruik, niet verdunnen.

  DROOG TIJD (20°C - 68°F):

  Stofdroog: 1u
  Overschilderbaar: nat in nat

  REINIGING:

  Water

  BIJZONDERHEDEN:

  Goed mengen voor gebruik.

  Technische gegevens

  UITZICHT (Gardner 60°):

  Lichte kleurwijziging bij bepaalde materialen mogelijk.

  KLEUR:

  Kleurloos

  DENSITEIT:

  +/- 1 g/cm³

  VASTE STOF:

  Gewicht: minimum 7%

  VISCOSITEIT:

  15 sec. (Ford 4 – 23 °C)

  VOS-GEHAALTE:

  0 g/L

  VLAMPUNT:

  Niet vlambaar;

  OPSLAG:

  24 maanden, indien vorstvrij en bij niet te hoge temperatuur bewaard.

  Normen and testen

  ISO 16000-6 / VOS classificatie in Frankrijk

  Veiligheidsgegevens

  Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

  Deze technische fiche is opgesteld op basis van onze huidige kennis. De vermelde gegevens vormen slechts een leidraad voor de gebruiker en kunnen op geen enkele wijze als garantie dienen. Deze fiche vervangt alle mogelijke voorgaande versies.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw RD Coatings vertegenwoordiger.

  VERS. WE07/230221