• Nieuw

RD-Speedcoat Aqua

Technische fiche

Sneldrogende primer/top laag anticorrosiecoating met universele hechting.

Eéncomponentige sneldrogende coating op waterbasis voor de bescherming van metalen oppervlakken. RD-Speedcoat Aqua is een DTM-coating (Direct-To-Metal) die rechtstreeks kan worden aangebracht op diverse soorten ferro- en non-ferrometalen.

RD-Speedcoat Aqua is UV-bestendig en de film vormt een nette emailachtige afwerking. Het is de ideale coating voor gebruik in weinig tot matig corrosieve omgevingen - C1 tot C3 - volgens ISO 12944. Dankzij zijn casi universele hechting kan het op de meeste coatings of oppervlakken worden aangebracht!

RD-Speedcoat Aqua is compatibel met de RD Coatings kleurmengsysteem en kan dus in bijna alle RAL, NCS en gepersonaliseerde kleuren worden geproduceerd.

RD-Speedcoat Aqua is gemakkelijk te gebruiken, doeltreffend en brandveilig. Het product is vrijwel reukloos, heeft geen nadelige gevolgen voor de buurtbewoners en kan daarom worden gebruikt in bewoonde gebouwen. Deze sneldrogende coating zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de stilstandtijden tijdens de installatie.

RD-Speedcoat Aqua maakt deel uit van de SCS - Single Coating System - productreeks wat betekent dat het tegelijkertijd de rol van primer en finish vervult zonder prestatieverlies!

Technische fiche

Omschrijving

OMSCHRIJVING:

Sneldrogende primer/toplaag anticorrosiecoating met universele hechting.

KENMERKEN:

Eéncomponentige sneldrogende coating op waterbasis voor de bescherming van metalen oppervlakken. RD-Speedcoat Aqua is een DTM-coating (Direct-To-Metal) die rechtstreeks kan worden aangebracht op diverse soorten ferro- en non-ferrometalen.

RD-Speedcoat Aqua is UV-bestendig en de film vormt een nette lak afwerking. Het is de ideale coating voor gebruik in weinig tot matig corrosieve omgevingen - C1 tot C3 - volgens ISO 12944. Dankzij zijn zo goed als universele hechting kan het op de meeste coatings of oppervlakken worden aangebracht!

RD-Speedcoat Aqua is compatibel met het RD Coatings kleurmengsysteem en kan dus in bijna alle RAL, NCS en gepersonaliseerde kleuren worden geproduceerd.

RD-Speedcoat Aqua is gemakkelijk te gebruiken, doeltreffend en brandveilig. Het product is vrijwel reukloos, heeft geen nadelige gevolgen voor de buurtbewoners en kan daarom worden gebruikt in bewoonde gebouwen. Deze sneldrogende coating zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de stilstandtijden tijdens de installatie.

RD-Speedcoat Aqua maakt deel uit van de SCS - Single Coating System - productreeks wat betekent dat het tegelijkertijd de rol van primer en finish vervult zonder prestatieverlies!

ONDERGRONDEN:

Staal, nieuw en oud gegalvaniseerd staal, roestvrij staal, aluminium, koper, ...

Systemen

Gematigde industriële omgevingen - C3 :
Binnen: Industriegebieden met hoge vochtigheid en vervuilde atmosfeer zoals voedingsindustrieën, brouwerijen, zuivelfabrieken, wasserijen....
Buiten: Stedelijke en industriële omgevingen, matige zwaveldioxideverontreiniging: kustgebieden met een laag zoutgehalte.

Natte laagdikte in microns / mils

Droge laagdikte in microns / mils

Verbruik per m² / ft² per gallon

Opmerkingen

Primer

RD-Speedcoat Aqua

150 / 6

65 / 2,6

0,15 L / 265

De dekkracht is afhankelijk van de kleur. Soms is een extra laag nodig.

Afwerking

RD-Speedcoat Aqua

150 / 6

65 / 2,6

0,15 L / 265

TOTAL

 

130 / 5,2

 

Laag corrosiegevaar - C2:
Binnen: Onverwarmde gebouwen waar condensatie kan optreden, bijvoorbeeld magazijnen of sporthallen...
Buiten: Atmosfeer met weinig vervuiling: vooral in landelijke gebieden.

Natte laagdikte in microns / mils

Droge laagdikte in microns / mils

Verbruik per m² / ft² per gallon

Opmerkingen

Primer / Afwerking

RD-Speedcoat Aqua

200 / 8

85 / 3,4

0,20 L / 200

De dekkracht is afhankelijk van de kleur. Soms is een extra laag nodig.

TOTAL

 

85 / 3,4

 

Zeer laag corrosiegevaar - C1 :
Binnen: verwarmde kantoren, winkels, hotels...

Natte laagdikte in microns / mils

Droge laagdikte in microns / mils

Verbruik per m² / ft² per gallon

Opmerkingen

Primer / Afwerking

RD-Speedcoat Aqua

200 / 8

85 / 3,4

0,20 L / 200

 

TOTAL

 

85 / 3,4

0,20 L / 200

Overschilderen van eerder geschilderde elementen zonder sporen van corrosie of in goede staat.

Natte laagdikte in microns / mils

Droge laagdikte in microns / mils

Verbruik per m² / ft² per gallon

Opmerkingen

Primer / Afwerking

RD-Speedcoat Aqua

200 / 8

85 / 3,4

0,20 L / 200

De dekkracht is afhankelijk van de kleur. Soms is een extra laag nodig.

Het aangegeven verbruik is theoretisch en houdt geen rekening met eventuele verliezen tijdens het aanbrengen. Het kan ook worden beïnvloed door de poreusheid van de ondergrond.

Verwerkingsgegevens

VERWERKINGSCONDITIES

Omgevingstemperatuur: minimum 10°C (50°F) – optimaal tussen 12 en 25°C (54 en 77°F).
Relatieve luchtvochtigheid: maximum 80%
De oppervlaktetemperatuur moet minimaal 3°C (5°F) boven het dauwpunt liggen.

APPLICATIE-MIDDELEN

Borstel of airless (nozzle opening: 010–012)
Het gebruik van airless is aan te raden, daar hiermee de aan te raden filmdiktes gemakkelijker te bereiken zijn. Gebruik een toestel dat een minimale druk van 70-150 bar / 1000 - 2000 psi aan de uitgang toelaat.

VOORBEREIDING ONDERGROND

De ondergrond dient droog, ontvet en ontstoft te zijn. Niet hechtende delen zoals oudere verflagen dienen verwijderd te worden. Op staal zijn verschillende ondergrondvoorbereidingen mogelijk o.a.:

1/ Manueel of mechanisch ontroesten ST2-ISO 8501-1/SSPC SP2 of SP3.
2/ Hogedrukreiniging volgens de norm SSPC SP12 WJ4.

Aluminium: reinigen met zwavelzuur verdund tot 10%.

Nieuw verzinkt staal: bij voorkeur reinigen met RD-Eco PowerClean reinigingsmiddel verdund met water of een conventioneel reinigingsmiddel gebruiken.

Roestvrij staal: bij voorkeur reinigen met RD-Eco PowerClean reinigingsmiddel verdund met water of een conventioneel reinigingsmiddel gebruiken

Koper: reinigen met zoutzuur verdund tot 10% en naspoelen met water.

VERDUNNING

Het product is gebruiksklaar.

DROOGTIJD (23°C / 73°F, 50% RH)   

Stofdroog: 30 minuten
Stofvrij: 45 minuten
Overschildbaar: 1 uur

REINIGING

Water

BIJZONDERHEDEN

Goed mengen met behulp van een mechanische mixer voor gebruik.

Technische Gegevens

AFWERKING

Halfglans +/- 70 % +/- 5 (Gardner 60°)

KLEUREN

RAL, NCS en aangepaste kleuren beschikbaar op het RD Coatings kleurmengsysteem.

DENSITEIT

Ca. 1,17 +/- 0,05 g/cm³

VASTE STOF

Gewicht:  51 % +/-2
Volume: 43 % +/-2

VISCOSITEIT

50 P (Brookfield 20 RPM)

VOS-GEHALTE

< 50 g/L

VLAMPUNT

Niet vlambaar

OPSLAG

Minimaal 24 maanden beschermd tegen vorst en te hoge temperaturen in de originele gesloten verpakking.

Normen en testen

Zoutnevel

ISO 12944 / ISO 9227 / ISO 4628

Condensatie

ISO 12944 / ISO 9227 / ISO 4628

Hechting

ISO 2409

ISO 16000-6 / VOS classificatie in Frankrijk

Veiligheidsgegevens

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

Deze technische fiche is opgesteld op basis van onze huidige kennis. De vermelde gegevens vormen slechts een leidraad voor de gebruiker en kunnen op geen enkele wijze als garantie dienen. Deze fiche vervangt alle mogelijke voorgaande versies.

VERS. S070/230308