• Technische en commerciële ondersteuning Technische en commerciële ondersteuning

  RD-Roof Acryl

  Technische fiche

  Watergedragen ééncomponentige acrylaatverf voor daken.

  Beschikbare kleuren

  Klik hier om de kleur te kiezen
  RAL 1000 Lorem Ipsum

  Verpakkingen

  1 l
  Oppervlak 1 laag: 5.00m²
  4 l
  Oppervlak 1 laag: 20.00m²
  20 l
  Oppervlak 1 laag: 100.00m²
  Totale geselecteerde hoeveelheid per L: 0
  Theoretisch oppervlak dat in 2 lagen kan worden aangebracht met de bestelde hoeveelheid (*) : 0

  (*) de aangegeven hoeveelheid is theoretisch en is gebaseerd op een standaardverbruik van het product zoals beschreven in de technische fiche hieronder. Dit verbruik wordt ook beïnvloed door de aard van het oppervlak en de wijze van aanbrengen.

  Technische fiche

  Omschrijving

  OMSCHRIJVING:

  Watergedragen ééncomponentige acrylaatverf voor daken.

  KENMERKEN: 

  Zeer goede hechting - Zeer goede buitenduurzaamheid.

  ONDERGRONDEN:

  Geschikt voor daken en dakpannen in beton of asbest-beton.

  Het product is niet geschikt voor oude, verweerde en poreuze ondergronden (pannen of platen) in asbest-beton. Voor dit type ondergronden is het aan te raden het systeem RD-Roof Color toe te passen.

  Systemen

  2 lagen, zonder primer, direct op de ondergrond aanbrengen: de eerste laag moet met 10 % water verdund worden.

  Het aangegeven verbruik is theoretisch en houdt geen rekening met eventuele verliezen tijdens het aanbrengen. Het kan ook worden beïnvloed door de porositeit van de ondergrond.

  Verwerkingsgegevens

  VERWERKINGSCONDITIES:

  Bij warm weer nooit in volle zon aanbrengen
  Omgevingstemperatuur : minimum 5°C
  Relatieve luchtvochtigheid : maximum 80%

  APPLICATIE-MIDDELEN:

  Borstel, rol of airless (nozzle opening: 013-015)

  VOORBEREIDING ONDERGROND:

  De ondergrond dient droog, ontvet, geborsteld en mosvrij te zijn

  VERDUNNING:

  Het product is klaar voor gebruik

  DROOG TIJD (20°C - 68°F):

  Stofdroog : 1 uur
  Overschilderbaar : 16 uren
  Bij zeer gunstige weeromstandigheden kan het mogelijk zijn 2 lagen in één dag aan te brengen.

  REINIGING:

  Water

  VERBRUIK:

  Ongeveer 5m²/L per laag in functie van de porositeit van de ondergrond

  BIJZONDERHEDEN:

  Goed mengen voor gebruik.

  Technische gegevens

  UITZICHT:

  Zijdeglans

  KLEUREN:

  Zie kleurenkaart

  DENSITEIT:

  1.2 +/- 0.05 g/cm³

  VASTE STOF:

  Gewicht: ca. 50 %
  Volume: ca. 40 %

  VISCOSITEIT:

  80 - 100 P (Brookfield 20RPM)

  VOS-GEHAALTE:

  < 45 g/L

  VLAMPUNT:

  Niet vlambaar;

  OPSLAG:

  Minimaal 24 maanden beschermd tegen vorst en te hoge temperaturen in de originele gesloten verpakking. 

  Normen en testen

  ISO 16000-6 / VOS classificatie in Frankrijk

  Veiligheidsgegevens

  Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.

  Deze technische fiche is opgesteld op basis van onze huidige kennis. De vermelde gegevens vormen slechts een leidraad voor de gebruiker en kunnen op geen enkele wijze als garantie dienen. Deze fiche vervangt alle mogelijke voorgaande versies.

  VERS. R014/230222